เฟอร์นิเจอร์/ของตกแต่ง

Entertainment/สิ่งของสร้างความบันเทิง

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบ/อุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย

ร้านค้าบริเวณใกล้เคียงหรือที่เดินทางสะดวก

ค่าเช่า

ค่าเช่ารายวัน 500 บาท/วัน

ค่าเช่ารายเดือน 4000-5000 บาท/เดือน

*หมายเหตุ*
เนื่องจากบางข้อมูลในเวปไซด์ อาจยังไม่ได้ทำการอัพเดท ข้อมูลปัจจุบัน จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ค้นหาจำเป็นต้องติดต่อไปยังผู้ดูแลโดยตรงเพื่อ สอบถามข้อมูลที่ถูกต้องด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง